14 DIENU ATGRIEŠANA

Mūsu interneta veikalā iegādātās preces, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu, patērētājs* var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Taču, tai pat laikā jāņem vērā, ka LR Patērētāju aizsardzības likuma 12.panta vienpadsmitā daļa nosaka: “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.”

Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un kas nav savienojama ar labticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Līdz ar to SIA MEDIA EKSPERTI patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu nodarītos zaudējumus, kas saistīti ar preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pazīmes, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu, iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam patērētāju saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, jo uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas saudzīgāk.

Visi gadījumi, kad atteikuma tiesības nav izmantojamas, ir apskatāmi šeit.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar SIA MEDIA EKSPERTI, Cielavu iela 16A Kalngale (Ādažu nov, Carnikavas pag, LV-2163), e-pasta adrese: info@pecnumuriem.lv

Naudas atgriešanai lūgums rakstiski aizpildīt atteikuma veidlapu un nogādāt to pakalpojumu sniedzējam personīgi vai ar pasta starpniecību.

Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā iemaksātā summa par preci tiek atgriezta norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma „Par atteikuma tiesību izmantošanu” saņemšanas dienas.

Atgriežamās preces ir jānodod bez kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par lēmumu atteikties no distances līguma.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

Atgriežamajai precei jābūt pilnā komplektā (jābūt visiem piederumiem, kas bija iepakojumā – vadi utt.) Ja prece tika iegādāta īpašās akcijas laikā kopā ar kādu citu papildpreci, tad ir jāatgriež pilns komplekts (t.i. visas preces).

* patērētājs — fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.