14 DIENU ATTEIKUMA TIESĪBAS VEIDLAPA

Datums: ___________________________________________

Pārdevēja nosaukums:              SIA „MEDIA EKSPERTI”

Pārdevēja faktiskā adrese:          Cielavu iela 16A, Kalngale (Ādažu nov, Carnikavas pag, LV-2163)

Pārdevēja  tālruņa numurs:            +371 22 722 053

Pārdevēja e-pasta adrese:           info@pecnumuriem.lv

Patērētāja vārds, uzvārds:                   _____________________________

Patērētāja adrese:                               _____________________________

Preces nosaukums:                              _____________________________

Atteikuma iemesls:                             _____________________________

Preces pirkuma datums:                     _____________________________

Preces saņemšanas datums:               _____________________________

Pirkumu apliecinošs dokuments:       _____________________________

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam sūtīt uz SIA „MEDIA EKSPERTI” adresi: Cielavu iela 16A, Kalngale (Ādažu nov, Carnikavas pag, LV-2163) vai uz e-pasta adresi: info@pecnumuriem.lv. Saņemto preci 7 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA „MEDIA EKSPERTI” noliktavā: Cielavu iela 16A, Kalngale (Ādažu nov, Carnikavas pag, LV-2163)

 

Atcerieties!

 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tikai to laiku, cik nepieciešams preces pārbaudei! Tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā.

Patērētāja atbildība – patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā tiek lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma tiesību veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci, nosūtot uz adresi (oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt pievienotam)

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļnodošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas citos nolūkos.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visu jūsu veikto maksājumu, tai skaitā arī piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādēs veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas atgriešana tiks veikta ar bankas pārskaitījumu. Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ, un pārbaudījuši to stāvokli.

 

Patērētāja paraksts:               _____________________________